Komisia rozhodcov
RS-KR-2018/2019-0006
Uznesenie č. 6
KR ObFZ Rim. Sobota oznamuje R a DZ, že zimný seminár R a DZ sa uskutoční v dňoch 15.-16.3.2019 v rekreačnom zariadení Kokava- Línia, v penzióne FAMILY. Seminár ObFZ Rim. Sobota sa uskutoční súčasne so seminárom KR ObFZ Lučenec. Poplatok za účasť na seminári je 5.- € (3x strava, nocľah). Žiadame R a DZ aby zaslali účastnícky poplatok za seminár na účet ObFZ č.ú.0068937510/0900, IBAN SK3809000000000068937510 do 8.3.2019. V správe pre prijímateľa je potrebné uviesť meno a priezvisko R resp. DZ.. Žiadame R a DZ, aby si svoje pracovné a súkromné záležitosti prispôsobili termínu konania seminára. Účasť na zimnom seminári je podmienkou delegovania v jarnej časti súťažného ročníka 2018/2019 . Program zimného seminára bude včas zverejnený na stránke ObFZ v sekcii KR. Náhradný termín seminára s poplatkom 30+5 € bude zverejnený v ÚS po konaní riadneho termínu zimného seminára.
Rozhodnutie: RS-KR-2018/2019-0006
Dátum zaevidovania: 05.01.2019 10:50
Stav: Nové