Komisia rozhodcov
RS-KR-2018/2019-0005
Uznesenie č. 5
Podnet vyhodnotený ako opodstatnený. MFK Jelšava zaplatí 10.-€ za podanie podnetu podľa rozpisu ObFZ čl. 13,odsek 1. R bude riešený v zmysle Zásad pre činnosť a hodnotenie rozhodcov v rámci ObFZ R. S., bez ďalšieho poplatku podľa kap., 16 bod 14., písm., j,k RS ObFZ R.S.
Rozhodnutie: RS-KR-2018/2019-0005
Klub: MFK Jelšava
Dátum zaevidovania: 05.11.2018 23:37
Dátum vyriešenia: 05.11.2018 23:39
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
10 EUR 05.11.2018 23:39