Komisia rozhodcov
RS-KR-2018/2019-0004
Uznesenia č. 4
KR na základe podnetu DK č. 12/09/18 bude riešiť R Šupka M v zmysle Zásad pre činnosť a hodnotenie rozhodcov v rámci ObFZ R. S
Rozhodnutie: RS-KR-2018/2019-0004
Klub: ŠK Rimavská Seč
Dátum zaevidovania: 18.10.2018 07:50
Dátum vyriešenia: 18.10.2018 07:53
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Podľa Rozpisu súťaže čl. 13, bod 1. 10 EUR 18.10.2018 07:53