Komisia rozhodcov
RS-KR-2018/2019-0001
Uznesenia č. 1
1. Letný seminár R a DZ spojený s fyzickými previerkami sa uskutoční dňa 3.08.2018 /piatok/ od 16:00 hod., na štadióne FK Iskra Hnúšťa. Presný program bude včas zverejnený na stránkach ObFZ. Účasť na seminári je podmienená delegovaním na MFS. 2. KR schválila nominačné listiny rozhodcov pre súťažný ročník 2018/2019 a posúva ich na schválenie VV ObFZ. 3. KR predloží na najbližšie zasadnutie VV ObFZ návrh na úpravu odmien R a DZ, z dôvodu zmien dohôd o vykonaní práce.
Rozhodnutie: RS-KR-2018/2019-0001
Dátum zaevidovania: 06.07.2018 15:10
Stav: Nové