Komisia rozhodcov
RS-KR-2017/2018-0007
Oznam
1/. KR postupuje konanie R Hodoň Martin a DZ Koóš Adrián na DK v stretnutí dospelých Muráň – Rimavská Seč (14.kolo). 2/. KR nemôže akceptovať ospravedlnenie R Rybár Csaba zo dňa 7.05.2018. 3/. KR postupuje konanie Rybár Csaba (neospravedlnená neúčasť na MFS, neoprávnené uzatvorenie zápisu v systéme ISSF) na doriešenie na KR SsFZ. 4./ KR zaevidovala podnet FK Radnovce zo stretnutia dospelých Muráň – Radnovce. 5/. KR žiada predložiť záznam z MFS Muráň – Radnovce do 15.05.2018 na ObFZ R. Sobota.
Rozhodnutie: RS-KR-2017/2018-0007
Dátum zaevidovania: 07.06.2018 23:13
Stav: Nové