Komisia rozhodcov
RS-KR-2017/2018-0005
Dôležitý oznam
1/. KR postupuje previnenie R - Pocklan Roman /stretnutie Ožďany - V.Blh) na doriešenie DK. 2/. Do dnešného dňa 26.04.2018 eviduje systém ISSF neaktívnych R, DZ, DS (nemajú preukaz SFZ: Sendrei Marian, Strihan Marian, Repka Peter, Kluka Norbert, Beracko Boris, Koóš Tomáš, Pocklan Roman, Tóth Gejza, Kováč Ján. Žiadame menovaných o urýchlené vybavenie preukazu SFZ ,nakoľko bez toho nebude systém ISSF vedieť vygenerovať platby pre R a DZ, DS. Možnosť vybaviť cez svoj prístup na ISSF (elektronická podateľňa) žiadosť o vydanie preukazu sám pre seba/ zaslať žiadosť/ nahrať fotku. 3/. FK Muráň predloží záznam MFS Muráň - R. Seč (dospelí) do 30.04.2018 na ObFZ - KR.
Rozhodnutie: RS-KR-2017/2018-0005
Dátum zaevidovania: 05.06.2018 17:11
Stav: Nové