Disciplinárna komisia
RS-DK-2017/2018-0101
21/05/2018
DK trestá FK Revúčka, pokutou 50€ za nedodržanie nariadenia DK v US č. 37 uznesenie 6/05/2018.
Rozhodnutie: RS-DK-2017/2018-0101
Dátum zaevidovania: 14.05.2018 08:38
Dátum vyriešenia: 14.05.2018 08:39
Stav: Vyriešené
POKUTY