Disciplinárna komisia
RS-DK-2017/2018-0100
20/05/2018
DK predvoláva na svoje zasadnutie dňa 16.5.2018 o 17:00 hod. z MFS FK Muráň – FC Radnovce, R Ivaník Ján, AR 1 Tomáš Koóš, AR2 Miloslav Šupka, a o 17:30 hod., s FC Radnovce hráča Albert Lakatoš 1323242, Kapitán Alexander Gyorgy 1180104, vedúci mužstva Július Kárász nar. 1.4.1959 pod disciplinárnymi následkami.
Rozhodnutie: RS-DK-2017/2018-0100
Dátum zaevidovania: 14.05.2018 08:36
Dátum vyriešenia: 14.05.2018 08:37
Stav: Vyriešené