Disciplinárna komisia
RS-DK-2017/2018-0099
19/05/2018
DK žiada FK Muráň o zaslanie videozáznamu z MFS, FK Muráň-FC Radnovce, do 14.5.2018 pod disciplinárnymi následkami.
Rozhodnutie: RS-DK-2017/2018-0099
Dátum zaevidovania: 14.05.2018 08:33
Dátum vyriešenia: 14.05.2018 08:37
Stav: Vyriešené