Disciplinárna komisia
RS-DK-2017/2018-0068
12/11/2017
12/11/17 FK Uzovská Panica dospelí DK zastavuje činnosť NP na 1 M F S FK stretnutie odohrá ŠTK po skončení súťaže odpočíta FK z výkonnostnej tabuľky -3 body podľa 32-1,2. FK uhradí 10-€.
Rozhodnutie: RS-DK-2017/2018-0068
Klub: TJ Uzovská Panica
Dátum zaevidovania: 10.11.2017 08:16
Dátum vyriešenia: 23.04.2018 20:46
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
12/11/17 FK Uzovská Panica dospelí DK zastavuje činnosť NP na 1 M F S FK stretnutie odohrá ŠTK po skončení súťaže odpočíta FK z výkonnostnej tabuľky -3 body podľa 32-1,2. FK uhradí 10-€. 10 EUR 10.11.2017 08:16