Komisia rozhodcov
RS-KR-2016/2017-0005
podnet FK Klenovec
Sťažnosť Fk Klenovec bola vyhodnotená ako čiastočne opodstatnená,hráč FK Kráľ č.17 bol postúpený na doriešenie DK. Situácia v 54´sa nedala z predloženého videozáznamu relevantne posúdiť.Postup DO bude riešený na nasledujúcom zasadnutí KR,podľa vydaných pokynov KR ObFZ RS.Poplatok nebude vygenerovaný.
Rozhodnutie: RS-KR-2016/2017-0005
Klub: TJ Družstevník Klenovec
Dátum zaevidovania: 22.09.2016 20:21
Dátum vyriešenia: 27.04.2017 10:22
Stav: Vyriešené