Športovo-technická komisia
Tajomníci
Rozhodnutia
RS-STK-2016/2017-0009Preloženie MFS
RS-STK-2016/2017-0008Kontumácia MFS
RS-STK-2016/2017-0004Preloženie MFS
RS-STK-2016/2017-0003Preloženie MFS
RS-STK-2016/2017-0002Preloženie MFS
RS-STK-2016/2017-0001Zmena hracieho dňa MFS