Disciplinárna komisia
RS-DK-2017/2018-0037
3/10/2017
3/10/17 FK Lubeník žiaci na základe prešetrenia ŠTK,KM /list FK Lubeník/ nepricestovanie na M F S Jelšava – Lubeník žiaci pokuta 50+50 € +5 €. Podľa Rozpisu ObFZ 16/6.
Rozhodnutie: RS-DK-2017/2018-0037
Klub: FK obec Lubeník
Dátum zaevidovania: 06.10.2017 08:31
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
3/10/17 FK Lubeník žiaci na základe prešetrenia ŠTK,KM /list FK Lubeník/ nepricestovanie na M F S Jelšava – Lubeník žiaci pokuta 50+50 € +5 €. Podľa Rozpisu ObFZ 16/6. 5 EUR 06.10.2017 08:31
POKUTY