Disciplinárna komisia
RS-DK-2016/2017-0072
DK 15/11/16
DK berie na vedomie písomné vyjadrenie p. Laciaka, Z. Fandáka, L. Kisela a MFK Jelšava
Rozhodnutie: RS-DK-2016/2017-0072
Dátum zaevidovania: 01.12.2016 00:09
Stav: Nové