Disciplinárna komisia
RS-DK-2016/2017-0071
DK 14/11/16
DK odporúča zástupcom FK Lubeník a FK Jelšava dohodu ohľadom poškodenia majetku FK Lubeník. Na základe nedostatku relevantných dôkazov pre rokovanie DK.
Rozhodnutie: RS-DK-2016/2017-0071
Dátum zaevidovania: 01.12.2016 00:07
Stav: Nové