Disciplinárna komisia
RS-DK-2016/2017-0070
DK 13/11/16
FK Lubeník DK trestá klub finančnou pokutou 50-€,za nedostatočnú US/ umožnenie vstupu nepovoleným osobám do priestorov vyhradených pre družstvá a DO a na HP/ podľa DP 57-1c,57-2.
Rozhodnutie: RS-DK-2016/2017-0070
Klub: FK obec Lubeník
Dátum zaevidovania: 01.12.2016 00:01
Stav: Nové
POKUTY